Priser

Priser för fotografering
Barn, syskon & famijefotografering – 250kr (1 timme)
Gravidfotografering – 450kr (2 timme)
Smash the cake – 750kr (1 timme)
Fingerfärg – 100kr (t-shirt ingår, 1 timme)
Övrig fotografering – 40kr (20 min)
Nyföddfotografering – 500kr (3 timmar)
Utomhusfotografering – 195kr (1 timme)
Milk-bath fotografering – 800kr (2 timmar)
Boudoir / Fine art nude fotografering – 1100kr (2-3 timmar)
Bal / Studentfotografering (studio) – 430kr (1-2 timmar)
Djurfotografering – 190kr (40 min)

Priser för tryck.
Storlekar och priser
10×15 – 20kr
13×18 – 26kr
15×20 – 38kr
20×25 – 55kr
18×24 – 90kr
20×30 – 65kr
25×25 – 75kr
30×40 – 150
28×36 – 115
40×50 – 250kr
50×75 – 450kr

Dukar
40×55 (4cm omslag) – 900kr
50×60 (4cm omslag) – 1200kr
50×74 (4cm omslag) – 1500kr
61×86 (4cm omslag) – 1900kr

Metall
20×25 – 690kr
25×25 – 800kr
40×50 – 1600kr
40×60 – 1900kr

Fotobok
Hårdomslag – 500kr (40-70 Bilder)
Digitala bilder – 100kr styck